Interim - en Project Management in ICT Infrastructuur

Dienstverlening met een duidelijke focus

JKtp levert Interim - en Project Management diensten binnen het vakgebied van de Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Met een jarenlange ervaring gekoppeld aan een duidelijke focus op ICT Infrastructuur, worden uitdagende opdrachten succesvol ingevuld.

 

Klanten

Onze klanten zijn grote en middelgrote ondernemingen en organisaties die voor hun bedrijfsvoering in belangrijke mate afhankelijk zijn van de goede werking van hun ICT infrastructuur. 

 

Verandering

Veranderingen op het vlak van ICT infrastructuur vergen de nodige aandacht en expertise van organisaties. Expertise die in de betreffende periode vaak niet in voldoende mate aanwezig is om de verandering door te kunnen voeren en de daarmee gepaard gaande risico's afdoende te beheersen. 

JKtp levert organisaties de extra expertise in zo'n periode. Zowel in kwantitatieve als in kwalitiatieve zin. Want het besturen van veranderingen in de ICT infrastructuur terwijl 'de winkel open blijft' vergt niet alleen meer maar vaak ook specifieke expertise. 

 

Opdrachten

Sterk resultaat gedreven, een dynamisch speelveld en een veelheid aan interne - en externe betrokkenen die vaak grote belangen vertegenwoordigen. In veel gevallen zijn dit kenmerkende aspecten van opdrachten waarvoor JKtp wordt ingeschakeld. Vaak in een rol op het grensvlak van project- en lijnmanagement en als aanspreekpunt voor een groot aantal betrokken partijen en disciplines.